fb code

ÚVOD Women at work

Marie Claire Vás s hrdostí zve na již 4. ročník nejpopulárnější konference pro ženy u nás. Přijďte se podívat na den plný inspirace, příběhů a osobních zkušeností úspěšných žen Česka i zahraničí. Letošní ročník věnujeme tématu work life blend, protože víme, že v dnešním světě se nemůžeme izolovat od pracovních povinností, hned jak za sebou zavřeme dveře od kanceláře. Dnešní svět si zkrátka žádá symbiózu naší profese a osobního života, Marie Claire Vám ji pomůže najít 22. 11. v hotelu Four Seasons. Buďte jednou z žen, které si navzájem pomáhají a inspirují se.

Program

08:00 - 09:00
REGISTRACE A SNÍDANĚ
09:00 - 09:15
ZAHÁJENÍ KONFERENCE

Zuzana Tvarůžková, moderátorka

Monika Szeroczynska, publisher Marie Claire

Lenka Zajícová, šéfredaktorka Marie Claire

09:15 - 10:30
I. BLOK – WORK-LIFE BALANCE NEBO WORK-LIFE BLEND?

Přednášející prvního bloku:

Jak co nejefektivněji smíchat/sladit/propojit práci s osobním životem? Udělat mezi nimi tlustou čáru? Nebo přijmout fakt, že se tyto 2 části našeho života přirozeně prolínají? A co dělat, abychom se z toho nezbláznili?

SVETLANA SALONTAY, HR Manager a Happiness expert

Lukáš Hána, GrowJOB Institute

Petra Ondrušová, Head of Erste Premier, Česká spořitelna, a.s

Lucie Vidovićová, socioložka a výzkumná pracovnice

Martin Anders, předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP

10:30 - 10:50
COFFEE BREAK
10:55 - 12:05
II. BLOK – FUTURE OF WORK

Přednášející druhého bloku:

Blok je věnován budoucnosti práce ze všech možných hledisek: technologická řešení, co nám mají v budoucnu usnadnit život, pracovní prostředí a kam směřuje jeho vývoj, jak se budou motivovat zaměstnanci, jací manažeři vyrostou z dnešní generace Z a Y, začlenění seniorů do pracovních kolektivů atd.

Diana Rádl Rogerová, řídící partnerka a Tereza de Bardi, Deloitte ČR

ŠÁRKA VOSTARKOVÁ, Windows Sales Category Manager, Microsoft

Eva Šalamounová, HR Specialist Ikea

Lucie Vidovićová, socioložka a výzkumná pracovnice

Roman Vrtiška a Vladimír Žák, Vrtiška-Žák Studio

12:05 - 13:00
Oběd
13:00 - 14:15
III. BLOK – CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Přednášející TŘETÍHO bloku:

Odpovědní doma i v práci
Jak moderní firmy využívají CSR k budování nové dimenze vztahů s lidmi.
Stále více firem totiž zjišťuje, že aby pro ně lidé chtěli pracovat, musí mít odpovědnou značku a také umožnit jim angažovat se pro prospěšnou věc. Mladí eliminují plasty ve firmách, dobrovolničí, třídí odpad, jezdí do práce na kole apod. Roste díky tomu očekávání a nové výzvy pro firmy, aby přilákaly a udržely talenty, ale také aby měly mnohem užší propojení s hodnotami svých zaměstnanců.

Pavlína Kalousová, předsedkyně, Byznys pro společnost

Michaela Chaloupková, ředitelka divize správa, ČEZ, a.s.

Zuzana Hloušková, zakladatelka a jednatelka firmy Bamboolik

Petra Vaňoučková, ředitelka Nadace pojišťovny Kooperativa

14:15 - 14:35
Coffee break
14:35 - 15:50
IV. BLOK - Out of the BOX

Přednášející ČTVRTÉHO bloku:

série přednášek inspirativních řečníků

PETRA TESAŘOVÁ, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Katarina Linczenyiová, freediverka & stress management mentorka

Miloš Říha, ředitel Skautského institutu

PAVLA GOMBA, výkonná ředitelka Unicef

15:50 - 16:00
Závěr
16:00 - 17:00
KOKTEJL A NETWORKING

Přednášející

partner logo
MARTIN ANDERS


Pro vyčerpané manažery a manažerky má jednoduchý lék, každý den alespoň půl hodiny strávit na denním světle. Zní to moc banálně? I zdánlivě malé změny mají při prevenci duševních onemocnění smysl. Cestu k lepšímu psychickému zdraví se snaží ukázat Martin Anders, který působí na Psychiatrické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jako předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP se podílí na reformě psychiatrické péče v Česku. Je specialistou na biologickou diagnostiku a terapii depresivních poruch. 

partner logo
ZUZANA HLOUŠKOVÁ

Zuzana Hloušková je zakladatelkou a majitelkou firmy Bamboolik – výrobce českých látkových plen a produktů pro moderní ekologickou domácnost. Celý Bamboolik stojí na odpovědnosti a udržitelnosti; firemní vizí je postupně snižovat množství používaných jednorázových produktů a přispět k udržení textilního průmyslu v ČR. Odpovědný přístup praktikuje Zuzana i ve vztahu ke svým spolupracovníkům; Bamboolik tvoří semknutý tým velmi podobně smýšlejících lidí. Bamboolik: For people who care.

partner logo
MICHAELA CHALOUPKOVÁ

Michaela vystudovala právnickou fakultu ZČU a MBA na University of Pittsburgh. Od roku 2003 pracuje v ČEZ. Do její odpovědnosti patří nákup a personalistika, řídí tým více než 500 lidí. Od 2011 je členkou představenstva ČEZ. Věnuje se také problematice CSR. V roce 2012 se objevila v žebříčku 25 žen českého byznysu, v roce 2016 obsadila 3. místo. Taktéž se pravidelně objevuje v žebříčku nejvlivnějších žen vyhlašovaném časopisem Forbes, letos obsadila 7.místo. Věnuje se též mentoringu v několika programech. Je vdaná, má 2 syny.

partner logo
KATARINA LINCZENYIOVÁ

Katarina je profesionální freediverka, reprezentuje Slovenskou republiku, je ambasadorkou společnosti Veolia pro střední a východní Evropu a je konzultantkou stress managementu.

Stala se ženou s třetím nejhlubším ponorem na světě v disciplíně CWT, když ve 20 letech dosáhla hloubky 85 metrů, jen 8 metrů od světového rekordu. Katarína přináší nový pohled na to, čeho jsou lidé schopní. Freediving pro ni není jen sport, je to též terapie, která jí pomáhá zvládat stres a také nástroj na objevování naší modré planety.

Zaměřuje se především na hloubkové freedive disciplíny, studium stresu a zkoumání světového přírodního a kulturního dědictví a aktivně podílí na několika projektech týkajících se trvale udržitelného rozvoje, zaměřených převážně na vzdělávání.

partner logo
PAVLÍNA KALOUSOVÁ

Svou kariéru věnuje odpovědnému a udržitelnému podnikání. Založila Byznys pro společnost a spolupracovala s více než 60 firmami u nás i v zahraničí na projektech a strategiích v oblasti CSR, udržitelného podnikání a diverzity. Věří, že odpovědný a udržitelný přístup je prospěšný pro podnikání i společnosti. Založila Národní potravinovou sbírku, DMSky, Program firemního dobrovolnictví Zapojímse.cz a mnohé další. Podporuje také téma udržitelnosti rodinného podnikání v rámci iniciativy Family Business Network.

partner logo
Ing. LUKÁŠ HÁNA

Lukáš je konzultant a lektor kritického myšlení pro firmy, školy a jednotlivce. Na školeních, přednáškách a konzultacích učí lidi aplikovat racionalitu při práci s informacemi a rozhodování. Výsledkem je to, že se lidé díky znalostem a technikám vyhnou častým chybám a dosahují lepších výsledků bez náhody. Studoval Diplomacii na VŠE a Koučink a management na Ecole Supérieure de Commerce de Rennes ve Francii. Je zakladatelem projektu #krimyš (www.krimys.cz) a spoluautorem kurzu kritického myšlení na VŠE. Také je alumni Centra pro aplikovanou racionalitu CFAR (www.rationality.org).

partner logo
PETRA ONDRUŠOVÁ

V péči o movité klienty Petra Ondrušová ráda posouvá hranice toho, co je možné, tím, že kombinuje rozvoj lidí se stanovováním ambiciózních cílů. Spolu se svým týmem, čítajícím 190 bankéřů a manažerů, spravuje portfolio téměř 34 000 klientů. Nadstandardnímu bankovnictví se věnovala už v Citibank a později budovala podobnou službu pro HSBC. Pro Českou spořitelnu a její značku Erste Premier pracuje od roku 2010, ředitelkou se stala v lednu 2017. Volný čas věnuje svému partnerovi a dceři, příležitostně sportu.

partner logo
Diana Rádl Rogerová

Diana Rádl Rogerová pracuje ve společnosti Deloitte od roku 1996. V posledních 10 letech působila jako partnerka v oddělení auditních služeb a současně jako vedoucí pro odvětví nemovitostí ve střední Evropě. Během více než dvacetileté kariéry ve společnosti Deloitte pracovala pro významné bankovní domy, realitní společnosti, fondy i developery a získala zkušenosti z oblastí auditu, účetního i finančního výkaznictví, poradenství v oblasti financování podniků apod. Deloitte vede od 1. prosince 2016.

partner logo
MILOŠ ŘÍHA

Studoval demografii a sociologii na Univerzitě Karlově v Praze. Již během studií začal podnikat, zabýval se strategickým plánováním veřejného prostoru s využitím participativních přístupů. Podílel na zpracování dlouhodobé strategie Junáka do roku 2022 a od roku 2013 pracuje jako ředitel Skautského institutu. Vydal dvě básnické sbírky a jednu knihu rozhovorů s významnými společenskými osobnostmi. Společně s Michelle Losekoot psal úspěšný blog www.bezjablka.cz, jehož knižní podoba se stala bestsellerem.

partner logo
EVA ŠALAMOUNOVÁ

Eva Šalamounová pracuje v Talent týmu společnosti IKEA, jako HR specialist pro Českou, Slovenskou a Maďarskou republiku. Mezi její hlavní oblasti patří péče o firemní kulturu, firemní hodnoty a Diverzitu&Inkluzi( DI) .Ve spolupráci se svým týmem se snaží o implementaci IKEA principů Diverzity a Inkluze .Pracuje na vytvoření pracovního prostředí, kde se lidé cítí vítání a respektováni bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, sexuální orientace, fyzické schopnosti, náboženství a ostatní aspekty diverzity a kde každý může být sám sebou. S globálním  týmem ambasádorů DI z celého světa pracuje na odbourávání předsudků, stereotypů a odstranění diskriminace. Věří v jedinečnost a talent každého jedince.

partner logo
MGR. SVETLANA SALONTAY

Svetlana vystudovala vysokoškolský obor personální management v kombinaci s marketingem a psychologií. Má dlouholeté zkušenosti ve vedení. V posledních letech pracovala na projektech financovaných EU zaměřených na pracovní problematiku. Následně se stala součástí týmu World Happiness Association jako HR & Sales Manager a Happiness expert a pomáhá plošně měnit pracovní kulturu v organizacích. Je spoluautorkou publikací Management pro ženy a Komunikace v managementu.

partner logo
Doc.MUDr.Petra Tesařová,CSc

Vystudovala fakultu všeobecného lékařství s Cenou Ministra školství, získala specializaci ve vnitřním lékařství, hematologii a klinické onkologii. Posledních dvacet let se věnuje léčbě karcinomu prsu, především velmi mladých žen. Je předsedkyní Projektu 35, který se zaměřuje na komplexní pomoc mladým pacientkám s karcinomem prsu. Přednáší na 1.lékařské fakultě UK, na domácích i zahraničních odborných konferencích, publikuje v domácích i mezinárodních odborných časopisech. Je jednou ze zakladatelek obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius. Je vědeckým sekretářem úspěšné odborné konference Prague Onco. Její manžel je významný nefrolog. Má tři děti a malé vnouče.

partner logo
TEREZA DI BARDI

Tereza je senior manažerkou v oddělení poradenských služeb Deloitte. Má více než 15 let zkušeností v oblasti finančního řízení a poradenství. V týmu zaměřeném na transformaci finanční funkce vede skupinu poradenství pro optimalizaci finančních procesů se zaměřením na centra sdílených služeb. Kromě toho má zkušenosti s optimalizací finančních procesů, s akcelerací uzávěrkových procesů a řízením projektů. Pomáhá klientům realizovat klíčové změny v oblasti CFO agendy.

partner logo
MGR. PETRA VAŇOUČKOVÁ

Začínala v čistě komerční sféře a věnovala se práci v reklamní agentuře. Poté nastoupila v roce 2003 do Kooperativy a rozvíjela sponzoringové projekty. Následovala práce v oblasti filantropie, dobrovolnictví a charitativních projektů. Od roku 2013 se plně věnuje Nadaci Kooperativy, která sdružuje aktivity této pojišťovny na poli charity a společenské odpovědnosti. Do její odpovědnosti spadá i Galerie Kooperativy a rozvoj sbírky Kooperativy, která patří mezi nejvýznamnější kolekce českého umění u nás.

partner logo
Mgr. LUCIE VIDOVIĆOVÁ, Ph.D.

Lucie je socioložka a výzkumná pracovnice. Dlouhodobě se věnuje sociologii a sociální politice věku, stárnutí, rodiny a generací. Podílí se na výzkumných projektech pro národní i mezinárodní instituce a pracuje jako konzultant na řadě pro-seniorských implementačních projektů. Působí na Fakultě sociálních studií MU a ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. Od roku 2018 je viceprezidentkou výboru Sociologie stárnutí Mezinárodní sociologické asociace (ISA RC11).

partner logo
ŠÁRKA VOSTARKOVÁ

Šárka Vostarková pracuje jako Windows Sales Category Manager ve společnosti Microsoft a má na starosti řízení strategie prodeje Windows zařízení pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Předím Šárka pracovala v týmu veřejné správy a rozvíjela partnerský kanál pro segment akademických zakázníků. Do Microsoftu nastoupila před čtyřmi lety. Před nástupem do společnosti Microsoft pracovala jako kontultant v oddělení řízení rizik ve společnosti EY. Ve volném čase ráda cestuje a věnuje se sportu.

partner logo
ROMAN VRTIŠKA A VLADIMÍR ŽÁK

Roman Vrtiška a Vladimír Žák se potkali již při studiu na VŠUP, kde započali svoji spolupráci. Dohromady také absolvovali stáž na Alvar Aalto univerzitě v Helsinkách, kde byla jejich práce několikrát oceněna. Po absolvování studia na VŠUP v Praze se stali součástí nastupující svěží generace českých designérů vyznačující se širokou škálou zájmů a profesionálním přístupem k práci. Od té doby se věnují projektům z oblasti architektury, interiérového a produktového designu. Od roku 2016 vedou ateliér D2 (Ateliér designu nábytku a interiéru) na VŠUP v Praze. Jsou majiteli mnoha ocenění, v roce 2018 například Stavba roku nebo Cena Designbloku v kategorii Nejlepší novinka výrobce.

partner logo
PAVLA GOMBA

Pavla Gomba pracuje od roku 2000 jako výkonná ředitelka Dětského fondu OSN - UNICEF v České republice. Před tím působila jako analytik na Nizozemské obchodní komoře a v obchodním oddělení Dánského velvyslanectví v Praze. Jako konzultant pracovala rovněž na finančním oddělení Magistrátu města Masvingo v Zimbabwe. Parlamentem ČR byla zvolena za člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pro období 2004 – 2010. Od roku 2008 je členkou Správní rady Nadace rozvoje občanské společnosti, v roce 2018 byla zvolena členkou Rady DMS. Pavla Gomba absolvovala obor Finance a Řízení lidských zdrojů na VŠE Praha. Pravidelně publikuje na aktuální témata z oblasti rozvojové pomoci a mezinárodního dění, na základě zkušeností z cest do krizových oblastí vydala knihu „Slyšíte nás“. Od roku 2013 je magazínem Forbes nepřetržitě řazena mezi nejvlivnější ženy České republiky.

partner logo
ZUZANA TVARŮŽKOVÁ

Moderátorka a redaktorka České televize  Dětství v Litvínově jako by ji předurčilo k zájmu o veřejné dění, sociální problémy i kriminalitu ve všech možných podobách. K žurnalistice se dostala během studia Pedagogické fakulty UK v Praze a zaměřila se na domácí zpravodajství a soudnictví. Od roku 2005 působila jako reportérka České televize. Natáčela reportáže o politickém dění, veřejných zakázkách i případech korupce. Dostala se také k tématům zahraniční politiky nebo mimořádným lidským osudům. V současnosti moderuje pořad Interview ČT24, který se vysílá živě. 

Partneři

Mediální partneři:

Vstupenky

CO JE ZAHRNUTO V CENĚ VSTUPENKY?

  • > VSTUP NA KONFERENCI
  • > CELODENNÍ OBČERSTVENÍ (SNÍDANĚ, COFFEE BREAKY, OBĚD)
  • > KOKTEJL NETWORKING

CENY VSTUPENEK

4 900 Kč
Koupit vstupenku

Adresa a doprava

FOUR SEASONS HOTEL PRAGUE, Veleslavínova 1098/2a, 110 00 Praha 1

Metro A – staroměstská tramvaje 2, 5, 7, 13, 14, 17, 18 – staroměstská | autobus 194 – staroměstská

Kontakty

Jana Lukavská

Senior Project Manager

+ 420 725 847 744

jana.lukavska@burda.cz

GABRIELA SANDERSON

Produkční

+420 604 221 144

GABRIELA.SANDERSON@burda.cz

Partneři:

Monika Tobolková

Advertising Manager

+420 724 833 153

monika.tobolkova@burda.cz